Mateřská škola Vláček

„ Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby je otevřely sami.“
Základní informace, kontakty

Jaká jsme školka?

Vzděláváním dětí v naší škole chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními. A jak to u nás vypadá? Koukněte ZDE.

Novinky z naší školky

Provoz MŠ od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády, budou od pondělí 10. 5. 2021 otevřené mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek.

Je  však potřeba, aby každé dítě mělo v MŠ jednu náhradní chirurgickou roušku v sáčku, kterou si ponechá v šatně pro případ zjištění pozitivní osoby v MŠ.

Nadále platí zákaz vstupu do MŠ třetím osobám, to znamená, že do MŠ NESMÍ žádná doprovázející osoba dítěte. Organizačně je to pro nás velmi těžké, a proto prosíme o shovívavost a trpělivost při předávání a vyzvedávání dětí.

Od 6.00 hodin do 7.00 hodin zvoňte na 1. třídu.

Od 7.00 hodin do 8.00 hodin na třídu vašeho dítěte.

Při vyzvedávání dětí zvoňte na 1. třídu.

Prosíme rodiče a doprovázející osoby dětí do MŠ, aby před budovou dodržovali rozestupy, nechali si časovou rezervu na předávání a vyzvedávání dětí.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se situace brzy zlepší.

COVID 19 - pravidla v MŠ 10. 5. 2021

COVID – 19

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné, aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu.

 • Do MŠ nesmí dítě s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
 • Do prostor MŠ a šatny NEmůže s dítětem doprovázející osoba.
 • V celém areálu MŠ je povinné nosit respirátor.
 • Rodiče žádáme, aby dodržovali odstupy před areálem MŠ. Vzhledem k dodržování bezpečnostních pravidel doporučujeme, aby si rodiče ponechali časovou rezervu na předání dítěte.
 • Děti nesmí do MŠ nosit vlastní hračky ani potraviny.
 • Každé dítě i zaměstnanec si po příchodu do MŠ důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude okamžitě rodič informován, proto je důležité aktualizovat telefonní čísla a být dostupný.
 • Každé dítě bude mít v šatně na své značce 1 x zabalenou roušku pro případ výskytu infekčního onemocnění v MŠ.
 • Další opatření budou vycházet z aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Okresní hygienická stanice.

 

 

Den otevřených dveří

Vážení rodiče a děti,

vzhledem k současné situaci a z důvodu protiepidemiologických opatření není možné pořádat „Den otevřených dveří“ s osobní přítomností v naší MŠ a proto jsme pro vás připravili prohlídku školy prostřednictvím tohoto odkazu – VSTUPTE

 

Zápis do MŠ 2021

Zápisy do Mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se z důvodu protiepidemiologických opatření, v LITVÍNOVĚ uskuteční v termínu od 3. května do 14. května 2021.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021 uvedenými způsoby:

 1. Datovou schránkou ,
 2. e-mailem s elektronickým podpisem, v případě, že nemáte e-mail s elektronickým podpisem je nutné dostavit se do 5 pracovních dní a žádost osobně podepsat
 3. zasláním potřebných dokumentů poštou,
 4. nejvhodnější způsob, který vám DOPORUČUJEME je vhodit potřebné dokumenty do schránky, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS
 5. OSOBNĚ ve dnech 5. a 6. 5. 2021 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu (nutno mít respirátor nebo roušku a vlastní psací potřeby pro případ doplnění formulářů). Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty pro vás budou připravené u vchodů MŠ v tyto dny.

Přidělený číselný kód, pod kterým bude vaše dítě přijato, vám bude sdělen osobně (týká se bodu 5) nebo zaslán formou sms či e-mailem.

Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 21. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu (web školy, vývěska).

Dokumenty potřebné k přijetí

Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte.

Ihned po kontrole kopie rodného listu tuto kopii RL skartujeme. Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného zástupce, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude přijato.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů: 24. 5. – 25. 5. 2021, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

Předpokládaný termín schůzky zákonných zástupců nově zapsaných dětí bude v druhé polovině června – sledujte webové stránky a vývěsky u MŠ.

Těšíme se na vás, vedení školy.

Snížení úplaty v MŠ za období, kdy je MŠ uzavřena

Vážení rodiče,

jelikož byla z důvodu nařízení vlády MŠ uzavřena a v současné době je omezen provoz, rozhodla ředitelka školy o snížení úplaty za předškolní vzdělávání. Více informací ZDE.

Provoz MŠ o prázdninách

Vážení rodiče,

Od 1. 7. do 20. 8. 2021 bude omezen provoz mateřské školy

Od 1. 7. do 23. 7. provoz na MŠ Soukenická

Od 26. 7. do 20. 8. provoz na MŠ Čapkova

Vzhledem k tomu, že naší MŠ budou navštěvovat děti ze tří mateřských škol (Čapkova, Soukenická, Tylova), prosíme rodiče, aby co nejlépe zvážili nutnost docházky dítěte do MŠ.

Prosíme všechny rodiče, aby nahlásili závazně a to do 10. 6. 2021, jak bude jejich dítě do mateřské školy chodit. Podle nového znění školského zákona (§34, odst. 10) se mohou do mateřské školy v měsíci červenci a srpnu přijmout i děti z jiné mateřské školy. Předpokládáme, že bude o naši mateřskou školu zájem i ze strany rodičů z jiných MŠ. Zájem nahlaste p. učitelce ve třídě a podepište.

 

                                                           Děkujeme za spolupráci

Akce MŠ

Vzhledem k současné situaci COVID 19 nemůžeme pořádat akce v MŠ. Snažíme se dětem některé dny alespoň zpestřit nevšedními nápady.

 

O nás

Jsme mateřská škola, které záleží na spokojenosti dětí i rodičů, na jejich psychické pohodě  v době jejich odloučení. Zakládáme si na vzájemné důvěře a respektu mezi zaměstnanci a dětmi a zaměstnanci a rodiči. Další informace ZDE

 

i

Školní vzdělávací program

„Cesta vláčkem se sporťáčkem“

Cílem našeho ŠVP je uznávat, oceňovat a podněcovat vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné

Kde nás najdete, kontakty

Mateřská škola Vláček 
Čapkova 2035 
Litvínov 436 01
telefon MŠ: 476 752 939
mobil MŠ: 739 633 622
telefon ZŠ: 476 111 170
email: mscapkova@zsruska.cz

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy. Další informace ZDE

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Bližší informace ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

Více informací

Směrnice o stanovení úplaty

R

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.