Mateřská škola Vláček

„ Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby je otevřely sami.“
Vstupte

Jaká jsme školka?

Vzděláváním dětí v naší škole chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními. A jak to u nás vypadá? Koukněte ZDE.

Novinky z naší školky

Další nápady pro dlouhé dny

Milé děti a vážení rodiče,

nabízíme další nápady k podzimnímu tvoření a krácení času tráveného doma.

Říkanka pro nejmenší

Listopadová výzva MŠ Vláček

Legrační hry pro děti i rodiče

Písnička

 

Vstup do MŠ rodičům zakázán

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci (COVID – 19) jsme nuceni udělat určitá opatření vedoucí k ochraně zdraví vašich dětí.

Od 14. 10. 2020 bude rodičům vstup do MŠ zakázán.

Předávání dětí bude probíhat takto:

Příchod do MŠ:

 • zvoňte na 1. třídu, dítě předáte p. uklízečce nebo chůvě mezi dveřmi a ty se postarají o bezpečné předání p. učitelce do třídy

Vyzvedávání dětí:

 • po obědě budou děti připraveny v hale s p. učitelkou, která vám dítě předá mezi dveřmi
 • odpoledne od 14. 30 do 15.30 hodin zvoňte na svou třídu a do mikrofonu řekněte pro koho jdete. P. učitelka pošle převlečené dítě p. uklízečce, která vám dítě předá mezi dětmi
 • v době od 15.30 do 16.30 hodin zvoňte na 1. třídu, dítě bude předáno p. učitelkou mezi dveřmi
Akce MŠ - POZOR NOVÉ

25. 11. 2020 – Medová přednáška na školní zahradě. Děti se dozví vše o včelách, medu a také ho ochutnají.

3. 12. 2020 – Mikulášská nadílka v MŠ

21. 12. 2020 – Vánoce v MŠ – vánoční dopoledne, zpívání koled a možná přijde i Ježíšek

COVID 19 - pravidla v MŠ od 30. 11. 2020

COVID – 19

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné, aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu.

 • Do MŠ nesmí dítě s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
 • Od 30. 10. 2020 do prostor šatny může s dítětem pouze jedna doprovázející osoba na nezbytnou dobu. Rodiče nesmí vstupovat do pobytových prostor MŠ mimo šatny.
 • V celém areálu MŠ je povinné nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu.
 • Při vstupu do MŠ je v hale umístěn desinfekční roztok, prosíme o jeho používání.
 • Rodiče žádáme, aby dodržovali odstupy v šatnách a před areálem MŠ. Vzhledem k dodržování bezpečnostních pravidel doporučujeme, aby si rodiče ponechali časovou rezervu na předání dítěte.
 • Děti nesmí do MŠ nosit vlastní hračky ani potraviny.
 • Každé dítě i zaměstnanec si po příchodu do MŠ důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude okamžitě rodič informován, proto je důležité aktualizovat telefonní čísla a být dostupný.
 • Každé dítě bude mít v šatně na své značce 2 x zabalenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu pro případ výskytu infekčního onemocnění v MŠ (včetně sáčku na použitou roušku).
 • Další opatření budou vycházet z aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Okresní hygienická stanice.

O nás

Jsme mateřská škola, které záleží na spokojenosti dětí i rodičů, na jejich psychické pohodě  v době jejich odloučení. Zakládáme si na vzájemné důvěře a respektu mezi zaměstnanci a dětmi a zaměstnanci a rodiči. Další informace ZDE

 

i

Školní vzdělávací program

„Cesta vláčkem se sporťáčkem“

Cílem našeho ŠVP je uznávat, oceňovat a podněcovat vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné

Kde nás najdete, kontakty

Mateřská škola Vláček 
Čapkova 2035 Litvínov 436 01
telefon MŠ: 476 752 939
mobil MŠ: 739 633 622
telefon ZŠ: 476 111 170
email: mscapkova@zsruska.cz

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy. Další informace ZDE

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Bližší informace ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

Více informací

Směrnice o stanovení úplaty

R

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.