Mateřská škola Vláček

„ Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby je otevřely sami.“
Základní informace, kontakty

MŠ Vláček

autor: Dub 20, 2020

Jaká jsme školka?

Vzděláváním dětí v naší škole chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními. A jak to u nás vypadá? Koukněte ZDE.

Novinky z naší školky

Změna plateb za stravné od ledna 2022

Vážení rodiče,

z důvodu zdražování potravin, jsme nuceni zvýšit ceny stravného. Prosíme, aby jste si od ledna upravili trvalé příkazy. Děkujeme za pochopení.

Další informace ZDE

COVID 19 - pravidla v MŠ

COVID – 19

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné, aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu.

  • Do MŠ nesmí dítě s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
  • V celém areálu MŠ je povinné nosit respirátor.
  • Děti nesmí do MŠ nosit vlastní hračky ani potraviny.
  • Každé dítě i zaměstnanec si po příchodu do MŠ důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači.
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude okamžitě rodič informován, proto je důležité aktualizovat telefonní čísla a být dostupný.
  • Každé dítě bude mít v šatně na své značce 1 x zabalenou roušku pro případ výskytu infekčního onemocnění v MŠ.
  • Další opatření budou vycházet z aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Okresní hygienická stanice.

V mateřské škole se děti netestují.

 

 

Akce MŠ

 

7. 1. 2022 – cvičení v tělocvičně na ZŠ Ruská (3. třída Veverky)

13. 1. 2022 – návštěva v Městské knihovně, téma: počítání (3. třída Veverky)

17.  1. 2022 – přednáška preventistky Městské policie na téma: lidé jsou různí, setkání s cizí osobou (3. třída Veverky)

25. 1. 2022 – Sněhuláččí den v MŠ – celý den bude spojený se sněhuláky, děti mohou přijít v převleku sněhuláka (nebo bílé oblečení)

28. 1. 2022 – cvičení v tělocvičně na ZŠ Ruská (3. třída Veverky)

4. 2. 2022 – pololetní prázdniny (není povinná docházka do MŠ)

9. 2. 2022 – první lekce plavání (3. třída veverky)

 

 

 

 

O nás

Jsme mateřská škola, které záleží na spokojenosti dětí i rodičů, na jejich psychické pohodě  v době jejich odloučení. Zakládáme si na vzájemné důvěře a respektu mezi zaměstnanci a dětmi a zaměstnanci a rodiči. Další informace ZDE.

i

Školní vzdělávací program

„Cesta vláčkem Poznáváčkem“

Cílem našeho ŠVP je uznávat, oceňovat a podněcovat vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné.

Kde nás najdete, kontakty

Mateřská škola Vláček

Čapkova 2035

Litvínov 436 01

Telefon MŠ: 476 752 939

Mobil MŠ: 739 633 622

Telefon ZŠ: 476 111 170

Email: mscapkova@zsruska.cz

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy. Další informace ZDE.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Bližší informace ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

Více informací

Směrnice o stanovení úplaty

R

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.

Fotogalerie ZDE.