Základní kontakty - ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Ruská 2059

436 01 Litvínov 1

IČ:

47326531

REDIZO:

600083713

Ředitelka:

Mgr. Pavla Tomášová

tel. č.:

476 111 170, 731 151 660

web:

www.zsruska.cz

e-mail:

zsruska@zsruska.cz

Datová schránka:

zrsw7hh

č. účtu:

39535491/0100

Název zřizovatele školy:

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov

Kontakt na pověřence

Bc. Jan Brejcha; Městský úřad Litvínov; Tel. č. 476 767 686; E-mail: jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

Kontaktní informace - ŠKOLA

KONTAKT: e-mail: zsruska@zsruska.cz

TELEFON: 

kancelář ZŠ             – 476 111 170, 731 151 660

školní jídelna           – 733 642 153

školní družina          – 603 267 576

MŠ Soukenická 981  – 476 753 861, 739 633 621

MŠ Čapkova 2035    – 476 752 939, 739 633 622

MŠ Tylova 2085       – 476 752 450, 739 633 623 

WEB: http://www.zsruska.cz 

DATOVÁ SCHRÁNKA: zrsw7hh 

IČ: 47326531 

IZO: 116701277 

RED-IZO: 600083713 

Telefonní seznam - zaměstnanci školy

Telefonní seznam 

Sekretariát školy p. L. Tvrzníková

73115 16 60

Ředitelka školy Mgr. P. Tomášová

73165 14 44

Zástupkyně pro 1.s tupeň Mgr. G. Komůrková

77852 95 54

Zástupce pro 2. stupeň Mgr. J. Ondráček

77852 95 56

Školní družina – vedoucí p. V. Rybková

603 267 576

Ekonomický úsek p. K. Kurinovská, A. Votočková, L. Mojhová

73364 32 39

Školník, technický pracovník p. M. Žatecký

77588 18 98

Domovnice p. Erika Giňová

77873 58 85

Správce hřiště p. L. Driák

77888 86 12

Školní jídelna – vedoucí p. M. Vokurková

73364 21 53

Mateřská škola Soukenická – Parník – p. M. Zázvorková

73963 36 21

Mateřská škola Čapkova – Vláček – Bc. M. Soukupová

73963 36 22

Mateřská škola Tylova – Pod Lesem – p. J. Heinc Buchalová

73963 36 23

Školní speciální pedagog Mgr. P. Kostelecká

77888 86 12

Metodik prevence pro 2. st. Ing. I. Bílková

77888 82 27

Metodik prevence pro 1. st. Mgr. E. Frýbová

77888 82 26

Výchovný a kariérní poradce Ing. A. Vopelková

77017 88 89

Koordinátor ICT, kabinet MA/FY – Ing. I. Sochor, Mgr. L. Sochorová

77853 79 48

Kabinet 1.st. – p. učitelky Mgr. B. Svitáková, Mgr. E. Mariničová, Mgr. M. Malá, Mgr. J. Kovačová, Mgr. R. Ansorgeová, Mgr. S. Fleischmannová, Mgr. L. Vaňková, Mgr. I. Janovská, L. Koláčková

77017 98 88

Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. G. Konopková, Mgr. E. Frýbová, Mgr. V. Břežanská, Mgr. G. Chmelíčková, N. Krejná

77018 28 88

Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. L. Kabátová, Mgr. M. Kubíčková, Mgr. H. Švecová, Mgr. L. Kaslová

77018 38 88

Kabinet ČJ/D – p. učitelka Mgr. A. Prokopová, Mgr. K. Fridrichová, Mgr. D. Kubát

77018 58 88

Kabinet PŘ/VkO/Z – p. učitelka Mgr. Ju. Žemličková, Mgr. J. Trávníčková, Mgr. A. Vašinová, Mgr. K. Matějů, Ing. M. Müllerová, E. Bakrlik

77018 68 88

Kabinet jazyků – p. učitelka Mgr. V. Lhotáková, L. Víchová, Ja. Žemličková, M. Obrdová

77018 78 88

Kabinet MA/CH/D/ČJ – p. učitelka Mgr. P. Boháčková, Mgr. I. Šabková, Ing. P. Beránek

77018 98 88

Přípravná třída

77374 78 54

Klubík – p. asistentky Novotná a Toušková

771 135 985

 

Pedagogičtí zaměstnanci školy - funkce, email

 Třídní učitelé

 Přípravná třída

 p. Naděžda Krejná

 krejna@zsruska.cz 

 1. A

 Mgr.Gabriela Chmelíčková

 chmelickova@zsruska.cz 

 1. B

 Mgr. Lenka Koláčková

 kolackova@zsruska.cz

 1. C

 Mgr. Božena Svitáková

 svitakova@zsruska.cz

 2. A

 Mgr. Rozvita Ansorgeová 

 ansorgeova@zsruska.cz

 2. B

 Mgr. Jaromíra Kovačová 

 kovacova@zsruska.cz

 2. C

 Mgr. Milena Malá 

 mala@zsruska.cz

 3. A

 Mgr. Svatava Fleischmannová 

 fleischmannova@zsruska.cz

 3. B

 Mgr. Ladislava Kaslová 

 kaslova@zsruska.cz

 3. C

 Mgr. Eva Mariničová 

 marinicova@zsruska.cz

 4. A

 Mgr. Věra Břežanská

 brezanska@zsruska.cz

 4. B

 Mgr. Milena Kubíčková

 kubickova@zsruska.cz

 4. C

 Mgr. Lenka Kabátová

 kabatova@zsruska.cz

 5. A

 Mgr. Gabriela Konopková 

 konopkova@zsruska.cz

 5. B

 Mgr. Lenka Vaňková

 vankova@zsruska.cz

 5. C

 Mgr. Helena Švecová

 svecova@zsruska.cz

 5. D

 Mgr. Eva Frýbová 

 frybova@zsruska.cz

 6. A

 Ing. Alexandra Vopelková

 vopelkova@zsruska.cz

 6. B

 Mgr. Andrea Vašinová

 vasinova@zsruska.cz

 6. C

 Mgr. Eva Prokopová

  prokopova@zsruska.cz

 7. A

 Mgr. Ivana Šabková

  sabkova@zsruska.cz

 7. B

 Ing. Magdalena Müllerová 

  mullerova@zsruska.cz

 7. C

 Mgr. Lenka Sochorová

  sochorova@zsruska.cz

 8. A

 Ing. Ivan Sochor

  sochor@zsruska.cz

 8. B

 Mgr. Kamila Matejů

  mateju@zsruska.cz

 8. C

 Mgr. Jitka Trávníčková

  travnickova@zsruska.cz

 9.A

 Mgr. Judita Žemličková

 zemlickova@zsruska.cz

 9. B

 Mgr. Petra Boháčková

  bohackova@zsruska.cz

 9. C

 Ing. Iveta Bílková

  bilkova@zsruska.cz

 

Učitelé bez třídnictví

  Mgr. David Kubát

 kubat@zsruska.cz

 Jana Žemličková

 jana.zemlickova@zsruska.cz

 Mgr. Věra Lhotáková

 lhotakova@zsruska.cz 

 Mgr. Kamila Fridrichová

 fridrichova@zsruska.cz 

 Ing. Petr Beránek

 beranek@zsruska.cz 

 Eva Bakrlíková

 bakrlikova@zsruska.cz

 Mgr. Ivana Janovská

  janovska@zsruska.cz

 Ing. Miroslava Obrdová

 obrdova@zsruska.cz

 

Školní speciální pedagog                                          

 Mgr. Pavla Kostelecká  

 kostelecka@zsruska.cz 

 

Asistenti pedagoga

 p. Renata Hoblíková

 p. Milena Šebková

 p. Alena Brabcová

 p. Eva Červenková

 p. Leona Zábranská

 p. Darina Vaníčková

 p. Petra Růžičková

 p. Denisa Pintérová

 p. Daniela Zajícová

 p. Petra Morávková

 p. Gabriela Chaloupková

 p. Monika Růňová

 p. Jitka Bendlová

 p. Kamila Kolodziejová

 p. Marcela Pachmanová

 Bc. Kamila Vernerová

 p. Jaroslava Truhlářová

 p. Petra Coufalová

 p. Jana Poláčková, Dis.

 p. Helena Profeldová

 p. Angelika Černá

 p. Jana Novotná

 p. Lucie Janoušková

 p. Hana Toušková

 

Vychovatelky ŠD

 p. Vladimíra Rybková – vedoucí

 druzina@zsruska.cz 

 p. Simona Mandziuková

 Bc. Kamila Vernerová

 

 p. Martina Kořánková

 p. Lenka Víchová