Základní kontakty - ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Ruská 2059

436 01 Litvínov 1

IČ:

47326531

REDIZO:

600083713

Ředitelka:

Mgr. Pavla Tomášová

tel. č.:

476 111 170, 731 151 660

web:

www.zsruska.cz

e-mail:

zsruska@zsruska.cz

Datová schránka:

zrsw7hh

č. účtu:

39535491/0100

Název zřizovatele školy:

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov

Kontakt na pověřence

Bc. Jan Brejcha; Městský úřad Litvínov; Tel. č. 476 767 686; E-mail: jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

Kontaktní informace - ŠKOLA

KONTAKT: e-mail: zsruska@zsruska.cz

TELEFON: 

kancelář ZŠ             – 476 111 170, 731 151 660

školní jídelna           – 733 642 153

školní družina          – 603 267 576

MŠ Soukenická 981  – 476 753 861, 739 633 621

MŠ Čapkova 2035    – 476 752 939, 739 633 622

MŠ Tylova 2085       – 476 752 450, 739 633 623 

WEB: http://www.zsruska.cz 

DATOVÁ SCHRÁNKA: zrsw7hh 

IČ: 47326531 

IZO: 116701277 

RED-IZO: 600083713 

Telefonní seznam - zaměstnanci školy

Telefonní seznam

Sekretariát školy p. L. Tvrzníková 73115 16 60
Ředitelka školy Mgr. P. Tomášová 73165 14 44
Zástupkyně pro 1.s tupeň Mgr. G. Komůrková 77852 95 54
Zástupce pro 2. stupeň Mgr. J. Ondráček 77852 95 56
Školní družina – vedoucí p. V. Rybková 603 267 576
Ekonomický úsek p. K. Kurinovská, A. Votočková, L. Mojhová 73364 32 39
Školník, technický pracovník p. M. Žatecký 77588 18 98
Domovnice p. Erika Giňová 77873 58 85
Správce hřiště p. Z. Driák 77888 86 12
Školní jídelna – vedoucí p. M. Vokurková 73364 21 53
Mateřská škola Soukenická – Parník – p. M. Zázvorková 73963 36 21
Mateřská škola Čapkova – Vláček – Bc. M. Soukupová 73963 36 22
Mateřská škola Tylova – Pod Lesem – p. J. Heinc Buchalová 73963 36 23
Školní speciální pedagog Mgr. P. Kostelecká 77888 86 12
Metodik prevence pro 2. st. Ing. I. Bílková 77888 82 27
Metodik prevence pro 1. st. Mgr. E. Frýbová 77888 82 26
Výchovný a kariérní poradce Ing. A. Vopelková 77017 88 89
Koordinátor ICT, kabinet MA/FY – Ing. I. Sochor, Mgr. L. Sochorová 77853 79 48
Kabinet 1.st. – p. učitelky Mgr. B. Svitáková, Mgr. E. Mariničová, Mgr. M. Malá, Mgr. J. Kovačová, Mgr. R. Ansorgeová, Mgr. S. Fleischmannová, Mgr. L. Vaňková, Mgr. I. Janovská, L. Koláčková 77017 98 88
Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. G. Konopková, Mgr. E. Frýbová, Mgr. V. Břežanská, Mgr. G. Chmelíčková, N. Krejná 77018 28 88
Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. L. Kabátová, Mgr. M. Kubíčková, Mgr. H. Švecová, Mgr. L. Kaslová 77018 38 88
Kabinet ČJ/D – p. učitelka Mgr. A. Prokopová, Mgr. K. Fridrichová, Mgr. D. Kubát 77018 58 88
Kabinet PŘ/VkO/Z – p. učitelka Mgr. Ju. Žemličková, Mgr. J. Trávníčková, Mgr. A. Vašinová, Mgr. K. Matějů, Ing. M. Müllerová, E. Bakrlik 77018 68 88
Kabinet jazyků – p. učitelka Mgr. V. Lhotáková, L. Víchová, Ja. Žemličková, M. Obrdová 77018 78 88
77018 98 88
Přípravná třída 77374 78 54
Klubík – p. asistentky Novotná a Toušková 771 135 985

 

Pedagogičtí zaměstnanci školy - funkce, email

Třídní učitelé

 Přípravná třída  p. Naděžda Krejná  krejna@zsruska.cz
 1. A  Mgr.Gabriela Chmelíčková  chmelickova@zsruska.cz 
 1. B  Mgr. Lenka Koláčková  kolackova@zsruska.cz
 1. C  Mgr. Božena Svitáková  svitakova@zsruska.cz
 2. A  Mgr. Rozvita Ansorgeová  ansorgeova@zsruska.cz
 2. B  Mgr. Jaromíra Kovačová  kovacova@zsruska.cz
 2. C  Mgr. Milena Malá  mala@zsruska.cz
 3. A  Mgr. Svatava Fleischmannová  fleischmannova@zsruska.cz
 3. B  Mgr. Ladislava Kaslová  kaslova@zsruska.cz
 3. C  Mgr. Eva Mariničová  marinicova@zsruska.cz
 4. A  Mgr. Věra Břežanská  brezanska@zsruska.cz
 4. B  Mgr. Milena Kubíčková  kubickova@zsruska.cz
 4. C  Mgr. Lenka Kabátová  kabatova@zsruska.cz
 5. A  Mgr. Gabriela Konopková  konopkova@zsruska.cz
 5. B  Mgr. Lenka Vaňková  vankova@zsruska.cz
 5. C  Mgr. Helena Švecová  svecova@zsruska.cz
 5. D  Mgr. Eva Frýbová  frybova@zsruska.cz
 6. A  Ing. Alexandra Vopelková  vopelkova@zsruska.cz
 6. B  Mgr. Andrea Vašinová  vasinova@zsruska.cz
 6. C  Mgr. Eva Prokopová   prokopova@zsruska.cz
 7. A  Mgr. Ivana Šabková   sabkova@zsruska.cz
 7. B  Ing. Magdalena Müllerová   mullerova@zsruska.cz
 7. C  Mgr. Lenka Sochorová   sochorova@zsruska.cz
 8. A  Ing. Ivan Sochor   sochor@zsruska.cz
 8. B  Mgr. Kamila Matejů   mateju@zsruska.cz
 8. C  Mgr. Jitka Trávníčková   travnickova@zsruska.cz
 9.A  Mgr. Judita Žemličková  zemlickova@zsruska.cz
 9. B  Mgr. Petra Boháčková   bohackova@zsruska.cz
 9. C  Ing. Iveta Bílková   bilkova@zsruska.cz

 

Učitelé bez třídnictví

  Mgr. David Kubát  kubat@zsruska.cz  Jana Žemličková  jana.zemlickova@zsruska.cz
 Mgr. Věra Lhotáková  lhotakova@zsruska.cz  Mgr. Kamila Fridrichová  fridrichova@zsruska.cz
 Ing. Petr Beránek  beranek@zsruska.cz  Eva Bakrlíková  bakrlikova@zsruska.cz
 Mgr. Ivana Janovská   janovska@zsruska.cz  Ing. Miroslava Obrdová  obrdova@zsruska.cz

 

Školní speciální pedagog                                          

 Mgr. Pavla Kostelecká  kostelecka@zsruska.cz

 

Asistenti pedagoga

 p. Renata Hoblíková  p. Milena Šebková
 p. Alena Brabcová  p. Eva Červenková
 p. Leona Zábranská  p. Darina Vaníčková
 p. Petra Růžičková  p. Denisa Pintérová
 p. Daniela Zajícová  p. Petra Morávková
 p. Gabriela Chaloupková  p. Monika Růňová
 p. Jitka Bendlová  p. Kamila Kolodziejová
 p. Marcela Pachmanová  Bc. Kamila Vernerová
 p. Jaroslava Truhlářová  p. Petra Coufalová
 p. Jana Poláčková, Dis.  p. Helena Profeldová
 p. Angelika Černá  p. Jana Novotná
 p. Lucie Janoušková  p. Hana Toušková

 

Vychovatelky ŠD

 p. Vladimíra Rybková – vedoucí  druzina@zsruska.cz  p. Simona Mandziuková
 Bc. Kamila Vernerová    p. Martina Kořánková
 p. Lenka Víchová