Základní kontakty - ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Ruská 2059

436 01 Litvínov 1

IČ: 47326531
REDIZO: 600083713
Ředitelka: Mgr. Pavla Tomášová
tel. č.: 476 111 170, 731 151 660
web: www.zsruska.cz
e-mail: zsruska@zsruska.cz
Datová schránka: zrsw7hh
č. účtu: 39535491/0100
Název zřizovatele školy: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov
Kontakt na pověřence Mgr. Pavla Schniererová Masičová; ;

 

Kontaktní informace - ŠKOLA

KONTAKT: e-mail: zsruska@zsruska.cz

TELEFON: 

kancelář ZŠ             – 476 111 170, 731 151 660

školní jídelna           – 733 642 153

školní družina          – 603 267 576

MŠ Soukenická 981  – 476 752 861, 739 633 621

MŠ Čapkova 2035    – 476 752 939, 739 633 622

MŠ Tylova 2085       – 476 753 450, 739 633 623

WEB: http://www.zsruska.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA: zrsw7hh

IČ: 47326531

IZO: 116701277

RED-IZO: 600083713

Telefonní seznam - zaměstnanci školy

Telefonní seznam

Sekretariát školy p. L. Tvrzníková 73115 16 60
Ředitelka školy Mgr. P. Tomášová 73165 14 44
Zástupkyně pro 1.s tupeň Mgr. G. Komůrková 77852 95 54
Zástupce pro 2. stupeň Mgr. J. Ondráček 77852 95 56
Školní družina – vedoucí p. V. Rybková 603 267 576
Ekonomický úsek p. A. Votočková, L. Mojhová 73364 32 39
Mzdová účetní p. K. Kurinovská 77113 81 80
Školník, technický pracovník p. M. Žatecký 77588 18 98
Domovník
Správce hřiště 77888 86 12
Školní jídelna – vedoucí p. M. Vokurková 73364 21 53
Mateřská škola Soukenická – Parník – p. M. Zázvorková 73963 36 21
Mateřská škola Čapkova – Vláček – Bc. M. Soukupová 73963 36 22
Mateřská škola Tylova – Pod Lesem – p. Martina Piskačová 73963 36 23
Školní speciální pedagog Mgr. P. Kostelecká 77888 86 12
Metodik prevence pro 2. st. Ing. I. Bílková 77888 82 27
Metodik prevence pro 1. st. Mgr. E. Frýbová 77888 82 26
Sociální pedagog Bc. Michaela Boušová
Výchovný a kariérní poradce Ing. A. Vopelková 77017 88 89
Koordinátor ICT, kabinet MA/FY – Ing. I. Sochor, Mgr. L. Sochorová, R. Jurczak 77853 79 48
Kabinet 1.st. – p. učitelky Mgr. B. Svitáková, Mgr. E. Mariničová, Mgr. M. Malá, Mgr. J. Kovačová, Mgr. R. Ansorgeová, Mgr. S. Fleischmannová, D. Křížová, L. Koláčková 77017 98 88
Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. G. Konopková, Mgr. E. Frýbová, Mgr. R. Bártíková, Mgr. G. Chmelíčková 77018 28 88
Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. L. Kabátová, Mgr. M. Kubíčková, Mgr. L. Vaňková, Mgr. L. Kaslová 77018 38 88
Kabinet ČJ/D – p. učitelka Mgr. Z, Štefanová, Mgr. K. Liška, p. učitel Mgr. D. Kubát 77018 58 88
Kabinet PŘ/VkO/Z – p. učitelka Mgr. Ju. Žemličková, Mgr. J. Trávníčková, Mgr. A. Vašinová, Mgr. K. Šiktanc Matějů, Ing. M. Müllerová 77018 68 88
Kabinet jazyků – p. učitelka Mgr. V. Lhotáková, Ja. Žemličková, Ing. M. Obrdová, E. Bakrlík 77018 78 88
Kabinet MA/CH/D/ČJ – p. učitelka Mgr. P. Boháčková, Mgr. I. Šabková, Ing. P. Beránek, Mgr. M. Krbušková 77018 98 88
Přípravná třída 77374 78 54
Klubík – p. asistentky J. Novotná a L. Roubečková 771 135 985

 

Pedagogičtí zaměstnanci školy - funkce, email

Třídní učitelé

 Přípravná třída 1  Mgr. Veronika Hájková  hajkova@zsruska.cz
 Přípravná třída 2.  p. Alena Brabcová  brabcova@zsruska.cz
 1. A  Mgr. Lenka Kabátová  kabatova@zsruska.cz 
 1. B  Mgr. Jaromíra Kovačová  kovacova@zsruska.cz
 1. C  Mgr. Milena Kubíčková  kubickova@zsruska.cz
 2. A  Mgr. Svatava Fleischschmannová  fleischmannova@zsruska.cz
 2. B  Mgr. Gabriela Konopková  konopkova@zsruska.cz
 2. C  Mgr. Lenka Vaňková  vankova@zsruska.cz
 3. A  Mgr. Gabriela Chmelíčková  chmelickova@zsruska.cz
 3. B  Mgr. Lenka Koláčková  kolackova@zsruska.cz
 3. C  Mgr. Božena Svitáková  svitakova@zsruska.cz
 4. A  Mgr. Rozvita Ansorgeová  ansorgeova@zsruska.cz
 4. B  Mgr. Renata Bártíková  bartikova@zsruska.cz
 4. C  Mgr. Milena Malá  mala@zsruska.cz
 5. A  Mgr. Drahoslava Křížová  krizova@zsruska.cz
 5. B  Mgr. Eva Frýbová  frybova@zsruska.cz
 5. C  Mgr. Eva Mariničová  marinicova@zsruska.cz
 6. A  Ing. Ivan Sochor  sochor@zsruska.cz
 6. B  Mgr. Kamila Matějů  mateju@zsruska.cz
 6. C  Mgr. Jitka Trávníčková  travnickova@zsruska.cz
 7. A  Mgr. Petra Boháčková  bohackova@zsruska.cz
 7. B  Mgr. Judita Žemličková  zemlickova@zsruska.cz
 7. C  Mgr. David Kubát  kubat@zsruska.cz
 7. D  Mgr. Kamila Liška  liska@zsruska.cz
 8. A  Ing. Alexandra Vopelková  vopelkova@zsruska.cz
 8. B  Mgr. Andrea Vašinová  vasinova@zsruska.cz
 8. C  Ing. Miroslava Obrdová  obrdova@zsruska.cz
 9.A  Mgr. Ivana Šabková  sabkova@zsruska.cz
 9. B  Ing. Magdalena Müllerová  mullerova@zsruska.cz
 9. C  Mgr. Lenka Sochorová  sochorova@zsruska.cz

 

Učitelé bez třídnictví

 Mgr. Ladislava Kaslová  kaslova@zsruska.cz  Jana Žemličková  jana.zemlickova@zsruska.cz
 Mgr. Věra Lhotáková  lhotakova@zsruska.cz  Mgr. Michaela Krbušková  krbuskova@zsruska.cz
 Ing. Petr Beránek  beranek@zsruska.cz  Edita Bakrlík  bakrlikova@zsruska.cz
 Ing. Iveta Bílková  bilkova@zsruska.cz  Mgr. Zdeňka Štefanová  stefanova@zsruska.cz
 Roman Jurczak  jurczak@zsruska.cz

 

Školní speciální pedagog                                          

 Mgr. Pavla Kostelecká  kostelecka@zsruska.cz

 Sociální pedagog

Bc. Michaela Boušová  bousova@zsruska.cz

Asistenti pedagoga

p. Bendlová Jitka p. Pašková Květa
p. Černá Angelika p. Poláčková Jana
p. Červenková Eva p. Profeldová Helena
p. Dlouhá Lucie p. Rambousková Alena
p. Dvořáková Jana p. Růňová Monika
p. Frantová Aneta p. Růžičková Petra
p. Halbichová Pavlína p. Řimnáčová Kateřina
p. Heinc Buchalová Jana p. Šebková Milena
p. Hoblíková Renata p. Truhlářová Jaroslava
p. Kolodziejová Kamila p. Vaníčková Darina
p. Kořánková Martina Bc. Vernerová Kamila
p. Morávková Petra p. Zábranská Ilona
p. Pachmanová Marcela p. Zajícová Daniela
p. Borovcová Jana

Školní asistenti 

 p. Novotná Jana p. Roubečková Lucie

Vychovatelky ŠD

 p. Vladimíra Rybková – vedoucí  druzina@zsruska.cz  p. Simona Mandziuková
 Bc. Kamila Vernerová  p. Martina Kořánková
 p. Lenka Víchová