Základní kontakty - ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Ruská 2059

436 01 Litvínov 1

IČ: 47326531
REDIZO: 600083713
Ředitelka: Mgr. Pavla Tomášová
tel. č.: 476 111 170, 731 151 660
web: www.zsruska.cz
e-mail: zsruska@zsruska.cz
Datová schránka: zrsw7hh
č. účtu: 39535491/0100
Název zřizovatele školy: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov
Kontakt na pověřence Mgr. Nikola Antlová; ;

 

Kontaktní informace - ŠKOLA

KONTAKT: e-mail: zsruska@zsruska.cz

TELEFON: 

kancelář ZŠ             – 476 111 170, 731 151 660

školní jídelna           – 733 642 153

školní družina          – 603 267 576

MŠ Soukenická 981  – 476 752 861, 739 633 621

MŠ Čapkova 2035    – 476 752 939, 739 633 622

MŠ Tylova 2085       – 476 753 450, 739 633 623

WEB: http://www.zsruska.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA: zrsw7hh

IČ: 47326531

IZO: 116701277

RED-IZO: 600083713

Telefonní seznam - zaměstnanci školy

Telefonní seznam

Sekretariát školy p. L. Tvrzníková 73115 16 60
Ředitelka školy Mgr. P. Tomášová 73165 14 44
Zástupkyně pro 1.s tupeň Mgr. G. Komůrková 77852 95 54
Zástupce pro 2. stupeň Mgr. J. Ondráček 77852 95 56
Školní družina – vedoucí p. V. Rybková 603 267 576
Ekonomický úsek p. A. Votočková, L. Mojhová 73364 32 39
Mzdová účetní p. K. Kurinovská 77113 81 80
Školník, technický pracovník p. M. Žatecký 77588 18 98
Domovník p. K. Kurinovská 77113 81 80
Správce hřiště 77888 86 12
Školní jídelna – vedoucí p. M. Vokurková 73364 21 53
Mateřská škola Soukenická – Parník – p. M. Zázvorková 73963 36 21
Mateřská škola Čapkova – Vláček – Bc. M. Soukupová 73963 36 22
Mateřská škola Tylova – Pod Lesem – p. Martina Piskačová 73963 36 23
Školní speciální pedagog Mgr. P. Kostelecká 77888 86 12
Metodik prevence pro 2. st. Ing. I. Bílková 77888 82 27
Metodik prevence pro 1. st. Mgr. E. Frýbová 77888 82 26
Sociální pedagog Bc. Michaela Boušová
Výchovný a kariérní poradce Ing. A. Vopelková, Mgr. Š. Kolčavová Bretová 77017 88 89
Koordinátor ICT, kabinet MA/FY – Ing. I. Sochor, Mgr. L. Sochorová, R. Jurczak 77853 79 48
Kabinet 1.st. – p. učitelky Mgr. B. Svitáková, Mgr. E. Mariničová, Mgr. J. Kovačová, Mgr. R. Ansorgeová, Mgr. S. Fleischmannová, D. Křížová, L. Koláčková, Mgr. M. Kubíčková 77017 98 88
Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. G. Konopková, Mgr. E. Frýbová, Mgr. R. Bártíková, Mgr. G. Chmelíčková 77018 28 88
Kabinet 1. st. – p. učitelky Mgr. L. Kabátová,  Mgr. L. Vaňková, Mgr. L. Kaslová,  A. Wenzelová 77018 38 88
Kabinet ČJ/D – p. učitelka Mgr. Z, Štefanová, p. učitel Mgr. P. Bártík, p. učitel Mgr. D. Kubát 77018 58 88
Kabinet PŘ/VkO/Z – p. učitelka Mgr. Judita Žemličková, Mgr. J. Trávníčková, Mgr. A. Vašinová, Mgr. K. Šiktanc Matějů, Ing. M. Müllerová 77018 68 88
Kabinet jazyků – p. učitelka Mgr. V. Lhotáková, Ing. M. Obrdová, E. Bakrlík, L. Hubalová 77018 78 88
Kabinet MA/CH/D/ČJ – p. učitelka Mgr. P. Boháčková, Mgr. I. Šabková, Ing. P. Beránek, Mgr. M. Krbušková, Ing. Ivana Sedláčková 77018 98 88
Přípravná třída 77374 78 54
Klubík – p. asistentky ……….. a L. Roubečková 771 135 985

 

Pedagogičtí zaměstnanci školy - funkce, email

Třídní učitelé

 Přípravná třída A  Mgr. Veronika Hájková  hajkova@zsruska.cz
 Přípravná třída B  p. Alena Brabcová  brabcova@zsruska.cz
 1. A  Mgr. Gabriela Chmelíčková  chmelickova@zsruska.cz 
 1. B  Mgr. Lenka Koláčková  kolackova@zsruska.cz
 1. C  Mgr. Drahoslava Křížová  krizova@zsruska.cz
 1. D  Mgr. Božena Svitáková  svitakova@zsruska.cz
 2. A  Mgr. Lenka Kabátová  kabatova@zsruska.cz
 2. B  Mgr. Jaromíra Kovačová  kovacova@zsruska.cz
 2. C  Mgr. Milena Kubíčková  kubickova@zsruska.cz
 3. A  Mgr. Svatava Fleischmannova  fleischmannova@zsruska.cz
 3. B  Mgr. Gabriela Konopková  konopkova@zsruska.cz
 3. C  Mgr. Lenka Vaňková  vankova@zsruska.cz
 4. A  Mgr. Eva Frýbová  frybova@zsruska.cz
 4. B  Mgr. Eva Mariničová  marinicova@zsruska.cz
 4. C  Andrea Wenzelová  wenzelova@zsruska.cz
 5. A  Mgr. Rozvita Ansorgeová  ansorgeova@zsruska.cz
 5. B  Mgr. Renata Bártíková  bartikova@zsruska.cz
 5. C  Mgr. Ladislava Kaslová  kaslova@zsruska.cz
 6. A  Ing. Magdalena Müllerová  mullerova@zsruska.cz
 6. B  Mgr. Lenka Sochorová  sochorova@zsruska.cz
 6. C  Dipl.um. Edita Bakrlik  bakrlik@zsruska.cz
 7. A  Ing. Ivan Sochor  sochor@zsruska.cz
 7. B  Mgr. Kamila Šiktanc Matějů  mateju@zsruska.cz
 7. C  Mgr. Jitka Trávníčková  travnickova@zsruska.cz
 8. A  Mgr. Petra Boháčková  bohackova@zsruska.cz
 8. B  Ing. Judita Žemličková  zemlickova@zsruska.cz
 8. C  Mgr. David Kubát  kubat@zsruska.cz
 8. D  Ing. Iveta Bílková  bilkova@zsruska.cz
 9.A  Mgr. Alexandra Vopelková  vopelkova@zsruska.cz
 9. B  Mgr. Andrea Vašinová  vasinova@zsruska.cz
 9. C  Ing. Miroslava Obrdová  obrdova@zsruska.cz

 

Učitelé bez třídnictví

 Mgr. Pavel Bártík  bartik@zsruska.cz Mgr. Štěpánka Kolčavová  Bretová  kolcavova@zsruska.cz
 Mgr. Věra Lhotáková  lhotakova@zsruska.cz  Mgr. Michaela Krbušková  krbuskova@zsruska.cz
 Ing. Petr Beránek  beranek@zsruska.cz  Bc. Barbora Kozová  kozova@zsruska.cz
 Ing. Iveta Bílková  bilkova@zsruska.cz  Mgr. Zdeňka Štefanová  stefanova@zsruska.cz
Lenka Hubalová  hubalova@zsruska.cz  Roman Jurczak  jurczak@zsruska.cz
Ing. Ivana Sedláčková  sedlackova@zsruska.cz

 

Školní speciální pedagog                                          

 Mgr. Pavla Kostelecká  kostelecka@zsruska.cz

Sociální pedagog

 Bc. Michaela Boušová  bousova@zsruska.cz

Asistenti pedagoga

p. Bendlová Jitka p. Roubečková Gabriela
p. Borovcová Jana p. Roubečková Lucie
p. Buchalová Jana p. Růňová Monika
p. Černá Angelika p. Růžičková Petra
p. Červenková Eva p. Řimnáčová Kateřina
p. Dlouhá Lucie p. Severová Alena
p. Dvořáková Jana p. Šebková Milena
p. Frantová Aneta p. Švandrlíková Dominika
p. Goculjaková Lucie p. Truhlářová Jaroslava
p. Halbichová Pavlína p. Ulrichová Alena
p. Hoblíková Renata p. Vaníčková Darina
p. Kořánková Martina Bc. Nováková Kamila
p. Pachmanová Marcela p. Zábranská Ilona
p. Pašková Květa p. Zadorozhnyaya Viktoriya
p. Poláčková Jana, Dis. p. Zajícová Daniela
p. Rambousková Alena p. Míková Jana
p. Angelovská Lyudmyla p. Dužeková Anna

Školní knihovna

 Lucie Dlouhá  dlouha@zsruska.cz

 

Vychovatelky ŠD

 p. Vladimíra Rybková – vedoucí  druzina@zsruska.cz  p. Simona Mandziuková
 Bc. Kamila Nováková  p. Martina Kořánková
 p. Lenka Víchová