PROVOZ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Informace pro veřejnost Volný vstup na školní hřiště bude možný v době hlavních prázdnin, tedy od  1. července 2021 do 31. srpna 2021 v čase od 9:00 do 20:00. Samozřejmostí je dodržování provozního řádu hřiště. Provozní řád hřiště DALŠÍ INFORMACE V PONDĚLÍ JE HŘIŠTĚ...

Testování od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,ve snaze zjednodušit a zkvalitnit testování Vašich dětí na přítomnost viru SARS – CoV- 2 od pondělí 10. 5. 2021 využijeme k testování neinvazivních testů poskytovatele zdravotních služeb Podkrušnohorská Medicín Litvínov, s.r.o. (dále...

Reportéři v Klubíku

28. dubna 2021 nás v Klubíku navštívily reportérky ze společnosti EDUin. Zajímali se o práci s dětmi ve školním Klubíku, o jejich zapojení se do plnění domácích úkolů, her, samostatných činností a sportovních aktivit. Vyprávěli jsme si také o celoročním fungování...

Oznámení o konání voleb do školské rady

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Ústeckým krajem vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Litvínov, Ruská 2059, okres...

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 36, § 165 odst. 2 písm.e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,...