Přijímací řízení – Opatření obecné povahy

MŠMT vydalo Opatření obecné povahy týkající se přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia. Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky nebude v případě...

Provoz školy od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 4. 1. 2021 bude umožněna výuka ve škole pouze dětem z přípravné třídy a žákům 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu, v běžném provozu bude také školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude...

Přijímací zkoušky – aktuální informace

JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY? MŠMT: „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“ říká ministr...

Kam po devítce?

Výchovná poradkyně doporučuje k prostudování NEWSLETTERY URČENÉ PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ. Odkaz...