Vrátí se děti do kroužků a ke sportu?

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Litvínov se jeho účastnící zabývali také otázkou, jaké dopady budou mít na Litvínovsku dlouhodobě zavřené školy a volnočasové aktivity na chuť dětí vrátit se zpět do sportovních oddílů a kroužků, ve kterých z dětského...

Testování uchazečů o střední vzdělávání

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, ze dne 6. 4. 2021, o testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021, které stanovuje v č. IV. škole následující povinnost: Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost...

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, dle nařízení vlády, budou od pondělí 12. 4. 2021 otevřené mateřské školy pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti vybraných profesí: (zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním...

Škola – zajištění péče pro rodiče specifických profesí

Vážení rodiče, po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti...

Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12. 4. 2021 nastupují děti z přípravné třídy k prezenční výuce, žáci 1. stupně k prezenční výuce ve škole rotačním způsobem (= týden ve škole, týden doma na distanční výuce) následovně: V týdnu od 12. 4. 2021 PT příchod v 7.40 h...

Činnost školy během uzavírky

Naše základní i mateřská škola je stále v provozu.  Zajišťujeme péči pro rodiče specifických profesí, současně probíhají ve škole individuální konzultace jeden na jednoho. Takže denně jsou k dispozici paní vychovatelky, učitelky, asistentky, kuchařky, uklízečky,...