Letní školička

Čas běží jako splašený, jsou tu opět prázdniny a my měli radost, že je děti chtěly přivítat právě s námi v naší Letní školičce. Projekt byl dvoutýdenní, určený pro děti z prvních až čtvrtých tříd, celkem se zúčastnilo 19 dětí. Pro děti byla připravena kombinace výuky...

Letní školička – Hravě ve škole

Letní školička je určena dětem, kterým byl vlivem Covid-19 ztížen přístup ke vzdělání a potřebují si docvičit některé dovednosti zejména v oblasti čtení, psaní a počítání. Budou mít také možnost setkat se s kamarády a prostřednictvím her si také budou rozvíjet své...