Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ na školní rok 2023/2024

od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

 

Schválená úplata činní 600,- kč ve 12 splátkách (září – srpen)

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého stávajícího měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty (viz: směrnice stanovující výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole).

 

Děti, které navštěvují MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky, mají vzdělávání zdarma (předškoláci úplatu neplatí, jen stravné).