Den techniky a chemie na SŠ EDUCHEM, a.s. 

Dne 6.12.2023 všichni žáci 9. ročníků navštívili „Den techniky a chemie“, který každoročně pořádá SŠ EDUCHEM, a.s. Škola připravuje tuto akci, aby žáci ZŠ získali lepší představu o vyučovaných oborech, seznámili se se školou, všemi učebnami a možnostmi, které jim...

Listopadové novinky z Klubíku

Měsíc uběhl jako voda a jsme tu zpět se zprávami z našeho školního klubíku Sluníčko. Podzim je sice v plném proudu, ale my už se chystáme na Vánoce. Řeknete si „tak brzy“, ale ne, my si chystáme překvapení pro seniory, které každý rok v prosinci navštěvujeme spolu...

Kavárna pro rodiče vycházejících žáků 

Dne 23.11.2023 proběhla každoroční kavárna pro rodiče vycházejících žáků. Letos byla zaměřena na změny v přijímacím řízení, které jsou aktuálně v procesu schvalování a budou platné od 1.1.2024. Jde především o sjednocení celého postupu, digitalizaci řízení a vyhlášení...

Florbalový maraton

V úterý 14. 11. 2023 se žáci naší školy zapsali do knihy rekordů. Již od časného rána – 7.00 – se začal hrát v naší tělocvičně florbal. Borci a borky, kteří se během dne prostřídali (celkem bezmála 200 žáků) za pomoci vedoucího kroužku Tomáše Arazima, vyučujících...

LOGIK

Ve středu 18. října se našich 12 nejlepších deváťáků zúčastnilo prestižní matematické soutěže Logik pořádané Podkrušnohorským gymnáziem v Mostě. Tato tradiční soutěž měla pro žáky dvojí účinek. Řešili necelé dvě desítky úloh s časovou dotací 90 minut, kde byli nuceni...

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. V ČR tuto akci zaštiťuje organizace Paměť národa. Květy vlčího máku totiž pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě. Staly se proto symbolem tohoto svátku...

Veletrh středních škol

Ve čtvrtek 12.10.2023 proběhl na naší škole Veletrh středních škol, který pro naše žáky pořádáme každoročně.   Účast rodičů a dětí byla velká, což potěšilo zástupce škol, kteří přišli představit především místní školy. Celkem se zúčastnilo 12 středních škol z Mostu a...

III.B     poznává     Litvínov

V rámci učiva prvouky se žáci ze III.B během 1. čtvrtletí seznamovali s městem,  ve kterém většina z nich  žije, chodí do školy, tráví volný čas. Prohlédli si nové autobusové a vlakové nádraží, navštívili litvínovský zámek, kde si vyslechli velmi zajímavé vyprávění o...