Klubík v lednu

Po Vánocích, které rychle utekly, jsme se opět všichni sešli v našem Klubíku. A jelikož byl leden, naše první kroky vedly cestou Tří králů. S dětmi jsme si povídali o tom, kdo Tři králové byli, za kým šli a co nesli. Přečetli jsme si o nich příběh a zjistili také, co...

Kavárna pro rodiče

Setkání rodičů s kariérovou poradkyní  Dne 12.1. se v prostorách naší školy uskutečnila tradiční akce Setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem. Nazýváme jí i Kavárna pro rodiče. Kdo měl zájem, mohl si k přednášce uvařit kávu a udělat si ve třídě pohodlí....

1. A v knihovně

Prvňáci se již naučili spoustu písmen, zvládají čtení slov a jednoduchých vět, proto nastal čas na návštěvu Městské knihovny v Litvínově. Pracovníci knihovny děti všude provedli a velmi ochotně zodpověděli všechny jejich všetečné otázky. Děti už vědí, jakým způsobem...

Klubík v prosinci

Prosinec sice utekl jako voda, ale v Klubíku jsme stihli spousty aktivit. Během měsíce se děti naučily vánoční koledy, na kroužku vaření pekly cukroví, samy si ho slepovaly marmeládou a zdobily. Na kroužku malý zahradník si připravily masky čerta, Mikuláše a anděla....

Teen´s Club má za sebou první vystoupení

Klubík Sluníčko a Teen´s club se spojily, aby potěšily seniory V pátek 16.12.2022 v dopoledních hodinách proběhlo vystoupení žáků z naší školy v Domově pro seniory Naděje. Nejprve vystupovaly děti z Teen´s clubu. S dětmi jsme si pro seniory připravili bohatý program...

Dějepisná olympiáda

Dne 7. prosince 2022 se ve škole uskutečnil 52. ročník Dějepisné olympiády, který se zabýval rozděleným světem a Československem v něm mezi lety 1945 – 1992. Školního kola se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd, kteří se formou vyplnění testu utkali o postup do...

Čertí škola v 1.A

Kdo by v pondělí 5. prosince hledal ve třídě 1.A děti, hledal by marně. V tento den byla třída plná čertíků a andílků, kteří zpívali písničky, recitovali básničky, plnili různé úkoly, rébusy a křížovky s čertovskou tematikou. I tělocvičně si čertovsky zařádili. Za...

Pasování prvňáků na školáky

V listopadu byli naši nejmenší žáci pasováni na školáky. Na slavnostní odpoledne si všechny první třídy připravily hudebně – taneční program, který předvedly svým nejbližším. Odměnou jim byly dárky financované Spolkem rodičů školy. Poděkování patří nejenom žákům –...

Prezentace středních škol

Jako každý školní rok, tak i letos, se dne 10.11.2022 konala tradiční akce – Prezentace SŠ na naší škole. Na pozvání výchovné poradkyně přišli zástupci SŠ a rodiče s dětmi. V příjemné atmosféře zaplněné školní jídelny, se rodiče i děti dotazovali konkrétně na to, co...