Tisková zpráva projektu MAP II.

Svět se mění a školy v Ústeckém kraji to vědí Více než pět let se aktivní učitelé zapojují do vylepšování vzdělávání dětí. Přinášíme vám příklady z praxe, jak se přetavily evropské peníze v konkrétní pomoc žákům. Výsledkem spolupráce dvanácti Místních akčních plánů...

Přihlášky do školní družiny

Přihlášky do školní družiny pro přípravné třídy a pro 1. třídy rozdají paní vychovatelky 1. září. Přihlášky pro ostatní děti (2.- 5.třída) rozdá p. vychovatelka 2. září v 8. hodin ve třídách. Úplata za ŠD, kterou vybírá p. vychovatelka v hotovosti 1. 9. – 24. 9. 2021,...

Informace ze školní jídelny

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Vážení rodiče, vzhledem k snadnému průběhu plateb stravného na měsíc září 2021, doporučujeme těm, kteří platí účtem, aby první platbu hradili již mezi 15. – 20. srpnem 2021. Tím se vyhnete dlouhému čekání při hotovostní platbě u okénka....

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021. 1. třídy zahajují od 8:00 hod, vstup do školy je umožněn od 7:40 spodním vchodem z Ruské ulice, a to pouze 2 doprovázejícím osobám (s respirátory).   2. – 9. třídy mají první den vyučování od 9:00 do...