Prvňáčci v září

Prvňáčci mají za sebou 3 týdny školní docházky Děti z 1.B bravurně zvládly souboj se zámečkem u šatní skříňky, bezpečně trefí do své třídy, začínají si pamatovat jména nových spolužáků i paní učitelky nebo asistentky. A k tomu všemu se učí 😉. Co patří na lavici, co do...

Prázdninová prezentace – 3. C

Prázdninové dojmy, zážitky nejčastěji děti sdělují vyprávěním a obrázky. Děti ze 3. C si zvolily jiný způsob. Během prázdnin shromažďovaly vstupenky, letáčky foto, mapy těch míst, které navštívily a objevovaly. Vše dokázaly svým spolužákům skvěle prezentovat. Moc je...

Třídní schůzky v úvodu školního roku pro 2. – 9. roč.

Vážení rodiče, vaši účast na schůzkách považujeme za velmi důležitou a věříme, že se i přes doporučená opatření společně setkáme. Prostřednictvím třídních učitelek – učitelů se dozvíte přesné dny a časy schůzky. Těšíme se na setkání s vámi. Třídní učitelé a...

První školní den pro prvňáčky

Vážení rodiče našich prvňáčků a dětí z přípravné třídy, z důvodu mimořádných epidemiologických opatření a doporučení MŠMT jsme nuceni přistoupit k různým organizačním úkonům, nejen v rámci maximální ochrany Vašich dětí. Z výše uvedených důvodů bychom vás chtěli...

Připomenutí konce školního roku

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny, pomalu blíží začátek nového školního roku. Těšíte se? A kdo víc? Žáci, rodiče učitelé? Předkládáme vám malou ochutnávku – fotky z posledního dne loňského školního roku. Třeba vás ještě více...