Den techniky a chemie na SŠ EDUCHEM, a.s. 

Dne 6.12.2023 všichni žáci 9. ročníků navštívili „Den techniky a chemie“, který každoročně pořádá SŠ EDUCHEM, a.s. Škola připravuje tuto akci, aby žáci ZŠ získali lepší představu o vyučovaných oborech, seznámili se se školou, všemi učebnami a možnostmi, které jim...

Listopadové novinky z Klubíku

Měsíc uběhl jako voda a jsme tu zpět se zprávami z našeho školního klubíku Sluníčko. Podzim je sice v plném proudu, ale my už se chystáme na Vánoce. Řeknete si „tak brzy“, ale ne, my si chystáme překvapení pro seniory, které každý rok v prosinci navštěvujeme spolu...

Kavárna pro rodiče vycházejících žáků 

Dne 23.11.2023 proběhla každoroční kavárna pro rodiče vycházejících žáků. Letos byla zaměřena na změny v přijímacím řízení, které jsou aktuálně v procesu schvalování a budou platné od 1.1.2024. Jde především o sjednocení celého postupu, digitalizaci řízení a vyhlášení...