LESÁNEK

Centrum neformálního a zájmového celoživotního vzdělávání

Pro koho je určeno Centrum Lesánek?

Centrum Lesánek je určeno široké veřejnosti všech věkových kategorií: Pro děti v předškolním vzdělávání, žáky, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogické pracovníky, pracovníky a dobrovolné pracovníky organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pro rodiče, prarodiče.

Základní charakteristika

Zrekonstruované Centrum Lesánek včetně svých aktivit má  za účel zabezpečit nové zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání.

Centrum také přispívá ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění dětí v základním vzdělávání, usnadňování jejich přechodu z MŠ na ZŠ a  podporuje individualizaci vzdělávání v mateřské škole, to celé v primární návaznosti na neformální a zájmové vzdělávání v oblastech podporovaných klíčových kompetencích – práce s digitálními technologiemi, řemeslné a technické obory, přírodní vědy. 

Provozní doba

Provozní doba Lesánku se odvíjí od jednotlivých aktivit. 

Zpravidla pro děti v předškolním vzdělávání je otevřeno od 8.00 do 11.30 hod, pro účastníky neformálního a zájmového vzdělávání v odpoledních  a podvečerních hodinách – vždy na základě dohody s provozovatelem Centra.

ZAHRADA, TERASA
Učebna přírodních věd
Polytechnická učebna
Digi koutek

Technický klub

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji

V Litvínově bude od září 2020 otevřen nový Technický klub, který rozšíří zájmové vzdělávání v Litvínově. Na fungování klubu bude spolupracovat město Litvínov (jako finanční partner) se Základní školou a Mateřskou školou Litvínov, Ruská 2059, okres Most a se  Střední odbornou školou pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholou Humanitas. V technickém klubu budou organizovány kroužky pro děti a žáky z MŠ, ZŠ a SŠ zaměřené na prohloubení jejich technických znalostí a dovedností z oblastí IT a robotiky, řemesel a kreativity, gramotností a logiky.  

Informace o projektu

Jaký je hlavní cíl projektu?

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality polytechnické výuky v předškolním, základním a středním vzdělávání v ORP Litvínov. 

Základní informace o projektu

Název projektu: ,, Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“

Klíčová aktivita projektu: Technický klub pro ORP Litvínov

Termín zahájení: 1.4.2020

Termín ukončení: 31.3.2023

Celkové náklady na aktivitu: 6 395 308,00

Popis projektu

V Litvínově bude od září 2020 otevřen nový Technický klub, který rozšíří zájmové vzdělávání v Litvínově. Na fungování klubu bude spolupracovat město Litvínov se Základní školou a Mateřskou školou Litvínov, Ruská 2059, okres Most a se  Střední odbornou školou pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholou Humanitas. V technickém klubu budou organizovány kroužky pro děti a žáky z MŠ, ZŠ a SŠ zaměřené na prohloubení jejich technických znalostí a dovedností z oblastí IT a robotiky, řemesel a kreativity, gramotností a logiky. Aktivity technického klubu svým zaměřením zasáhnou také do povinné výuky dětí a žáků zapojených spolupracujících škol. Praktická výuka bude součástí vzdělávacích plánů škol, bude zasahovat do všech 3 tematických oblastí vzdělávání, které jsou předmětem projektu. V rámci partnerské spolupráce budou TK v povinné výuce využívány dětmi z MŠ Ruská, žáky 1. a 2. stupně ZŠ Ruská a žáky SŠ Humanitas. Pro každou CS bude využíván ucelený program vzdělávání pro každou tematickou oblast. Ve spolupráci se školami a jejich pedagogy budou aktivitu zajišťovat především odborní garanti oblasti.

Pro pedagogy, rodiče a veřejnost budou v TK pravidelně realizovány otevřené dílny.  Organizačně bude TK zajišťovat vedoucí TK ve spolupráci s odbornými garanty jednotlivých oblastí a s instruktory kroužků. TK pro děti z MŠ bude provozován v prostorách ,,Lesánku“. TK pro žáky bude provozován v prostorech SŠ Humanitas.

Popis aktivit
Kontakty

Ing. Lucie Krupková – vedoucí technického klubu

mail: lucie.krupkova@mulitvinov.cz

Jana Heinc Buchalová – zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

mail: lesanek@zsruska.cz 

Průběh projektu, aktuality

V Lesánku bude probíhat činnost Technického klubu zaměřená na děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol.

V současné době připravujeme zájmové kroužky zaměřené na informační technologie a robotiku pro předškoláky a malé školáky, které plánujeme spustit od září 2020.

V průběhu školního roku 2020/2021 pak budou v Lesánku spuštěny další zájmové kroužky v oblasti řemesel a logiky.

Pokud je vaše dítko „malý technik“, nebo v něm chcete probudit a rozvíjet zájem o techniku, logiku či řemesla, kontaktujte vedoucí klubu (viz kontakty) a dozvíte se více.

Těšíme se na vás!

 

Zavolejte nám

+ 420 476 752 450