Zápis do 1. tříd základní školy pro školní rok 2024 – 2025

Vítejte na stránkách věnovaných zápisu dětí do budoucích 1. tříd a do třídy přípravné.

Průvodce zápisem

Příchod do školy v den zápisu

Při příchodu k zápisu do budoucích 1. tříd je potřeba předložit platný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Nemusíte pospíchat a stát frontu. Nerozhoduje, kdo přijde první.

Zvolte vhodné oblečení vašeho dítěte. Nehodí se zimní kombinéza.

Naplánujte si dostatek času, výjimečný den si společně užijte. Naplánujte si třeba návštěvu cukrárny či dětské herny.

 

Co je třeba mít ještě s sebou k zápisu

Dále je potřeba vyplnit a předat škole: Žádost o přijetí do 1. třídy a Zápisní lístek
(ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí v mateřské škole). Tyto
dokumenty jsou potřebné, i když zvažujete odklad školní docházky ( = nejprve musí
být dítě přijato k základnímu vzdělání, až po splnění dalších podmínek mu může být
udělen odklad školní docházky).

Rezervace termínu

V rámci zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/ 2025 můžete využít i elektronickou
registraci. Jedná se o zapsání do elektronického systému školy, případnou rezervaci
konkrétního místa a času a vygenerování kódu pro přijetí vašeho dítěte. Registrace
bude přístupná na webových stránkách, Facebooku a Instagramu školy
od 20. 3. 2024 od 8:00h do 27. 3. 2024 do 12:00h.

Souhrrné informace, kritéria přijetí

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Březen – květen 2024

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

středa 13. 3. 2024 od 7.50 do 10.00 hodin
(s možností nahlédnutí do výuky v 1. třídách) a odpoledne s průodci od 14.30 do 16.30 hodin

Zápis do ZŠ

středa  03.04.2024    13:00 –  do 17.00 hodin
čtvrtek 04.04.2024     8:00 – do 15.00 hodin

Elektronická rezervace

Registrace bude přístupná na webových stránkách, Facebooku a Instagramu školy
od 20. 3. 2024 od 8:00h do 27. 3. 2024 do 12:00h.

Nahlédnutí do spisu

V pondělí 15.4. 2024 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění výsledků

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve středu 24. dubna 2024 na webových stránkách a vývěsce školy.

Máte zájem o individuální prohlídku?

V případě zájmu o individuální prohlídku školy kontaktujte prosím zástupkyni
pro I. stupeň ZŠ Mgr. Gabrielu Komůrkovou: komurkova@zsruska.cz.

FORMULÁŘE K VYPLNĚNÍ

Desatero prvňáčka – informace pro rodiče ⇒

Těšíte se? Jste připraveni?

Směr ZŠ Ruská!

Za jak dlouho?

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Dobrý den!

Jsem vaše průvodkyně zápisem, s čím vám mohu pomoci?

778 529 554