Elektronická žákovská knížka

Do elektronické žákovské knížky se rodiče dostanou kliknutím ZDE a následným přihlášením se do systému v novém okně prohlížeče.

V elektronické žákovské můžete sledovat

  1. Osobní údaje žáka, kde můžete kontrolovat, zda evidujeme o Vašem dítěti správné údaje
  2. V záložce klasifikace najdete: Průběžnou klasifikaci, kde najdete známky pro daný předmět jako v papírové žákovské. Nejdříve uvidíte název předmětu, pak je uveden vážený průměr známek (zelené číslo) a poté jsou uvedeny známky z jednotlivých testů (červeně). Pod každou známkou je uvedena zkratka typu hodnocení. Nápovědu získáte po umístění kurzoru myši nad tato písmena. Tím se dovíte i váhu známky (7 nejdůležitější známka; 1 nejmenší důležitost). Nebo v pravé části zaškrtněte volbu detail a vše uvidíte v přehlednější tabulce. Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia. Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
  3. Absence – v průběžné absenci můžete sledovat, kdy Vaše dítě nebylo ve škole, popřípadě se můžete podívat na procentuální vyjádření absence dítěte v jednotlivých předmětech.
  4. Rozvrh – zde uvidíte tabulku rozvrhu, a to buď stálého rozvrhu (včetně vyučujícího a učebny, ve které výuka probíhá), nebo aktuálního rozvrhu včetně změn způsobených suplováním. Dále zde můžete sledovat zadané domácí úkoly, a kdy mají být odevzdány. Zde se dozvíte i jména učitelů, kteří vyučují Vaše dítě.
  5. Komunikace – aplikace umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.  
  6. Nástroje – v této záložce si můžete změnit přístupové heslo do elektronické žákovské. Pravidla pro změnu hesla jsou uvedeny v této záložce.