III.B     poznává     Litvínov

V rámci učiva prvouky se žáci ze III.B během 1. čtvrtletí seznamovali s městem,  ve kterém většina z nich  žije, chodí do školy, tráví volný čas. Prohlédli si nové autobusové a vlakové nádraží, navštívili litvínovský zámek, kde si vyslechli velmi zajímavé vyprávění o...

3. A, B na vycházce

Školní rok je pomalu za námi, prázdniny se kvapem blíží, učivo máme probrané… Tak jsme vyměnily sezení ve školních lavicích za pobyt venku. Vyšláply jsme si na Loučky, kde jsme se občerstvily zmrzlinou a zahrály si hry. Děti ze 3.A  a...

Podzimní závěs ve III.B

Žáci III.B  si vzali do ruky jehly a nit.  Navlékali na nit šípky, větvičky, jeřabiny, listy i nakreslené obrázky, které se hodí k podzimní přírodě. Každý žáček si vytvořil „ podzimní variaci“. Žáci si navázali své podzimní nitky na větev a vznikl tak přírodní...