V rámci učiva prvouky se žáci ze III.B během 1. čtvrtletí seznamovali s městem,  ve kterém většina z nich  žije, chodí do školy, tráví volný čas. Prohlédli si nové autobusové a vlakové nádraží, navštívili litvínovský zámek, kde si vyslechli velmi zajímavé vyprávění o historii Litvínova i o zámku. Prohlédli si novou obřadní síň a zajímavosti zámku.

V pondělí 6.11. se žáci přišli podívat na radnici města Litvínova, velmi mile je přivítala paní starostka Kamila Bláhová. Děti se posadily v kanceláři starostky a velmi spontánně s paní starostkou hovořily. Paní starostka jim srozumitelně a přiměřeně věku vyprávěla o chodu radnice, provedla je po své kanceláři i přilehlých místnostech. Představila jim místostarosty pana Karla Rosenbauma a paní Květuši Hellmichovou. Bylo to velmi milé, neformální setkání. Žáci si jistě odnesli nové poznatky o svém městě.

Mgr. Jaromíra Kovačová + žáci III.B