Školní rok je pomalu za námi, prázdniny se kvapem blíží, učivo máme probrané…

Tak jsme vyměnily sezení ve školních lavicích za pobyt venku. Vyšláply jsme si na Loučky, kde jsme se občerstvily zmrzlinou a zahrály si hry.

Děti ze 3.A  a 3.B