Žáci III.B  si vzali do ruky jehly a nit.  Navlékali na nit šípky, větvičky, jeřabiny, listy i nakreslené obrázky, které se hodí k podzimní přírodě. Každý žáček si vytvořil „ podzimní variaci“. Žáci si navázali své podzimní nitky na větev a vznikl tak přírodní podzimní závěs.

Netradiční výtvarná výchova, práce s přírodninami se ve III.B  velmi líbila a společná práce se povedla.

                                                                         Mgr. Jaromíra Kovačová třídní učitelka