Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Ve školním roce 2023/2024 žáky podle školního vzdělávacího programu Tvořivě ve škole III

Školní vzdělávací program Tvořivě ve škole je zaměřený na rozvoj tvořivého myšlení žáků, řešení problémů, logickému uvažování, podněcování iniciativy a samostatnosti žáků. Už během výuky je tvořivost žáků a učitelů při naplňování cílů základního vzdělávání vyžadována a pěstována. Absolventy naší školy by měla aktivita a tvořivost provázet při učení, při řešení problémů i při hledání profesního uplatnění.

Změny v „novém“ školním vzdělávacím programu Tvořivě ve škole III. se týkají především začlenění digitálních kompetencí,  byla ponížena časová dotace ve Výchově ke zdraví – nově až od 7. ročníku, nově se bude vyučovat předmět Informatika v praxi v 6. a 7. ročníku.

Škola zveřejňuje také školní vzdělávací program přípravné třídy a školní družiny jako samostatný dokument.

 

d

Další dokumenty školy:

ŽÁKŮ

ZAMĚSTNANCŮ

STRÁVNÍKŮ

Asistentů

Kde nás najdete

Adresa: Ruská 2059, Litvínov, 436 01

Telephone: +420 476 111 170

Email: zsruska@zsruska.cz

Provoz: 7:00 – 15:00

Škola a veřejnost

Vztah škola-veřejnost je významnou součástí školské politiky. Rozvíjí pocit sounáležitosti s místní
komunitou. Zvyšuje zájem a podporu, kterou místní komunita a veřejnost poskytují škole včetně
finanční podpory.
Cílem školy je vytvořit komunitní propojení školy a jejího okolí, budovat efektivní vztahovou síť školy
a zapojit školu do programů, které zvýší kvalitu výchovně vzdělávacího procesu školy v souladu s
cílem a strategií rozvoje školy. Škola promyšleně realizuje integrovanou marketingovou komunikaci
školy a podle aktuálních potřeb ji inovuje.