Říjen ve školní družině

V říjnu se děti věnovaly hlavně zpívánkám. Dne 19.10. proběhl koncert lidových písní za doprovodu flétny a kytary. Také proběhla pěvecká soutěž- Zpívání v dešti, kdy děti vystoupily před porotou, která rozhodla o vítězi. Porota se skládala z nejstarších žáků v...

Září ve školní družině

Během prvního měsíce školního roku se děti seznamovaly s prostředním družiny, učily se pravidla a navazovaly nová přátelství. Počasí bylo celé září velmi krásné, proto se volný čas trávil hlavně venku. V budově družiny se vyráběly podzimní výrobky, povídaly se příběhy...

Červen a školní družina

Konec školního roku 2022/2023 byl v družině plný zábavy.  Jako první si děti užily soutěže, které se konaly na oslavu Dne dětí.  Na školním hřišti proběhla ukázka dravců, kde se všichni dozvěděli zajímavosti ze života ptáků a mohli je zkusit nakrmit. A také se družina...