Přihlášky do školní družiny

Přihlášky do školní družiny pro přípravné třídy a pro 1. třídy rozdají paní vychovatelky 1. září. Přihlášky pro ostatní děti (2.- 5.třída) rozdá p. vychovatelka 2. září v 8. hodin ve třídách. Úplata za ŠD, kterou vybírá p. vychovatelka v hotovosti 1. 9. – 24. 9. 2021,...

Vrácení úplaty za ŠD

V důsledku toho, že školní družina nemohla plnit závazek, který jí vůči účastníkům školní družiny vznikl, škola finančně narovnává závazek mezi školní družinou a účastníkem školní družiny. Z výše uvedených důvodů na období od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020 a od 1. 11....

Vycházka 2. oddělení

Vycházka minulý týden do zahrádek se nám povedla. Viděli jsme koníky a pozorovali ještěrku. Nasbírali jsme si listy, kaštany a šípky na podzimní tvoření. I ve třídě si umíme užít spoustu zábavy, jsme prima...

Ježci ve školní družině

Kvůli nepříznivému počasí jsme s dětmi nemohly ven, a tak se tvořilo. Děti si přitiskly šablonu na čtvrtku a pomocí houbičky natiskly okolí šablony podzimními temperovými barvami. A co že to vůbec vytvářely? No přece ježky, kteří nám teď krásně zdobí síť v naší třídě...

Prázdninová družina

Zveřejňujeme zprávu z letní prázdninové družiny: „Vše probíhá podle plánu, děti jsou skvělé. Jsou to smysluplně využité dny. Objevujeme neznámá  místa Litvínova a občas žasneme. Nachozených kroků máme spoustu, ale všichni jsme spokojení. Dnes trochu deště, ale...