Měsíc květen je měsíc lásky. I děti ze školní družiny vyráběly dárečky z lásky, a to pro maminky ke Dni matek. 

Pokud  nám počasí dovolilo, trávili jsme s dětmi odpoledne venku. Děti hrály různé míčové hry, skákaly přes švihadlo nebo křídami kreslily obrázky na chodník. 

Když nám počasí nepřálo, užili jsme si spoustu zábavy i ve třídě hraním různých společenských her, nejvíce děti však bavilo BINGO. 

Poslední květnový den v družině proběhly soutěže ke Dni dětí, po splnění všech soutěží na děti čekala sladká odměna. 

I když se už všichni těšíme na prázdniny, věříme, že poslední měsíc si spolu užijeme a budeme mít hezké počasí. 

Jana Míková