Po vánočních prázdninách jsme se společně zase všichni sešli ve školní družině plni elánu a zážitků. Děti se pochlubily, jak prožily vánoční svátky. 

Venku si děti stavěly domečky mezi stromy z přírodnin. Ve třídě se naopak zase vyrábělo a hrály se různé hry. 

Naší družinu také navštívilo sférické kino, ve kterém děti mohly vidět pohádku tématicky zaměřenou na vesmír. 

V druhé polovině ledna se děti dočkaly sněhu, který si náramně užily – sjížděním kopce na bobech či jezdících lopatách a také děláním andělíčků. 

Jana Míková, vychovatelka