Kritéria přijetí do 1. tříd ZŠ

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024: Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 3 první třídy s maximální kapacitou 72 žáků. Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy...