Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024:

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 3 první třídy s maximální kapacitou 72 žáků.

  • Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059 okres Most.
  • V případě volné kapacity do určeného počtu 72 žáků ve třech prvních třídách základní školy budou přijaty ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059 okres Most.