Kavárna pro rodiče vycházejících žáků 

Dne 23.11.2023 proběhla každoroční kavárna pro rodiče vycházejících žáků. Letos byla zaměřena na změny v přijímacím řízení, které jsou aktuálně v procesu schvalování a budou platné od 1.1.2024. Jde především o sjednocení celého postupu, digitalizaci řízení a vyhlášení...

Kavárna pro rodiče

Setkání rodičů s kariérovou poradkyní  Dne 12.1. se v prostorách naší školy uskutečnila tradiční akce Setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem. Nazýváme jí i Kavárna pro rodiče. Kdo měl zájem, mohl si k přednášce uvařit kávu a udělat si ve třídě pohodlí....