Setkání rodičů s kariérovou poradkyní 

Dne 12.1. se v prostorách naší školy uskutečnila tradiční akce Setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem. Nazýváme jí i Kavárna pro rodiče. Kdo měl zájem, mohl si k přednášce uvařit kávu a udělat si ve třídě pohodlí.

Cílem bylo předání velkého množství informací k přijímacímu řízení na SŠ. Kromě základních informací se rodiče dozvěděli také to, jakou formou můžou jejich děti absolvovat přijímačky nanečisto. Akce byla zakončena živou a příjemnou debatou.

Dne 13.1. se akce zopakovala i pro rodiče vycházejících ukrajinských dětí, kde k překladu pomohla p. Viktorie. Rodičům jsme především zprostředkovali základní informace a české vzdělávací soustavě, typy středních škol.

Obě akce se povedly, účast rodičů byla vysoká.

Ing. Alexandra Vopelková, Mgr. Štěpánka Bretová Kolčavová