Dne 23.11.2023 proběhla každoroční kavárna pro rodiče vycházejících žáků.

Letos byla zaměřena na změny v přijímacím řízení, které jsou aktuálně v procesu schvalování a budou platné od 1.1.2024. Jde především o sjednocení celého postupu, digitalizaci řízení a vyhlášení všech výsledků v jenom termínu.

Téma bylo náročné, ale atmosféra byla příjemná a účast byla hojná. Zákonní zástupci byli seznámení s hlavními změnami v přijímacím řízení, důležitými termíny a vše bylo vysvětleno na konkrétním příkladu.  

Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová, výchovná a kariérová poradkyně