Tisková zpráva projektu MAP II.

Svět se mění a školy v Ústeckém kraji to vědí Více než pět let se aktivní učitelé zapojují do vylepšování vzdělávání dětí. Přinášíme vám příklady z praxe, jak se přetavily evropské peníze v konkrétní pomoc žákům. Výsledkem spolupráce dvanácti Místních akčních plánů...