Svět se mění a školy v Ústeckém kraji to vědí

Více než pět let se aktivní učitelé zapojují do vylepšování vzdělávání dětí. Přinášíme vám příklady z praxe, jak se přetavily evropské peníze v konkrétní pomoc žákům.

Výsledkem spolupráce dvanácti Místních akčních plánů (tzv. MAPů) se školami jsou dohody o investicích za miliardu korun a průběžně se zvyšující kvalita vzdělávání v mateřských, základních a uměleckých školách.

Společnost se v poslední době velmi mění a školství musí pružně reagovat. „Vše stojí a padá na dlouhodobě budované a společně sdílené kultuře, cílech, hodnocení a klimatu školy. Učitelský sbor musí být v pohodě, ředitel zásadně ovlivňuje náladu svého týmu. Obsah učiva by měl být svázán s každodenní praxí a reflektovat rychle se měnící svět, v každou chvíli by mělo být jasné ‚k čemu je mi to dobré‘. Už dávno si školy nevystačí jen s frontálním výkladem učiva, látku si musí žáci osahat, prožít a ideálně i ‚vymyslet‘, k tomu slouží celá řada osvědčených metod. V neposlední řadě je důležitá spolupráce s dalšími partnery, kteří mohou obohatit vzdělávání způsobem, který škola zvládnout sama nemůže,“ shrnuje za koordinátory MAP Karel Straka.

Pokračování ZDE.