Upozornění pro strávníky – změna stravného

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Od 1.1.2023 dochází ke změně výše stravného Měsíční zálohová platba dle věkové hranice: Do 6 let (přípravná třída) …………  620,- Kč/měsíc 6 – 10 let ………..……………………….  620,- Kč/měsíc 11 – 14 let ……………..………………… 710,- Kč/měsíc 15 let a výše...