UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Od 1.1.2023 dochází ke změně výše stravného

Měsíční zálohová platba dle věkové hranice:

Do 6 let (přípravná třída) …………  620,- Kč/měsíc

6 – 10 let ………..……………………….  620,- Kč/měsíc

11 – 14 let ……………..………………… 710,- Kč/měsíc

15 let a výše …………………………….. 880,- Kč/měsíc

Cizí strávníci……………………………. 1.980,-Kč/měsíc 

 

Zálohy jsou vypočítány na 22 pracovních dní.

Cena bezkontaktního čipu na oběd činí 121,- Kč.

 

Cena 1 oběda dle věkové hranice:

Do 6 let (přípravná třída) ……………….. 28,- Kč

Žáci 6 – 10 let …………………………………. 28,- Kč

Žáci 11 – 14 let ……………………………….. 32,- Kč

Žáci 15 a více let………………………………. 40,- Kč

Zaměstnanci vlastní organizace (s příspěvkem FKSP) …..  40,- Kč 

Důchodci ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská ………………………………… 90,- Kč 

Cizí strávníci …………………………………………………………………. 90,- Kč

 

Započítává se věk dosažený v období školního roku tj. od 1.9. do 31.8. daného školního roku.

Ceny čipů a sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů.

  

Marcela Vokurková, vedoucí školní jídelny