Spádovost škol

Jak jednoduše zjistit spádovost mateřských a základních škol v Litvínově?  Spádovost mateřských i základních škol určuje obecně závazná vyhláška schválená zastupitelstvem města Litvínov. V měsíci dubnu čekají základní školy zápisy do prvních tříd, v měsíci květnu...