Školní kolo v recitaci

Ve středu 15. 2. se konalo školní kolo v recitaci. Recitátoři byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku. Všichni soutěžící si za přípravu i přednes zasloužili velkou pochvalu a sladkou odměnu. Z každé kategorie byli vybráni dva nejlepší do oblastního kola v Mostě....

Školní kolo v recitaci

V úterý 8. března se na našem novém divadelním pódiu konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 26 žáků z 1. i 2. stupně, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích podle věku. Všichni dostali sladkou odměnu a vítězové i diplom.  Dva nejlepší z každé kategorie...