Ve středu 15. 2. se konalo školní kolo v recitaci. Recitátoři byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku.

Všichni soutěžící si za přípravu i přednes zasloužili velkou pochvalu a sladkou odměnu. Z každé kategorie byli vybráni dva nejlepší do oblastního kola v Mostě.

Při reprezentaci naší školy jim budeme všichni držet palce.

Mgr. G. Chmelíčková, Mgr. L. Kabátová, Mgr. L. Koláčková