Setkání výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků

Dne 21.10. v 17.00 se na naší škole uskutečnila schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků na téma přijímací řízení na SŠ. Rodiče byli informováni o průběhu tohoto období a o všech akcích, které jejich děti čekají. Účast rodičů na schůzce byla vysoká. Ing....