Dne 21.10. v 17.00 se na naší škole uskutečnila schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků na téma přijímací řízení na SŠ.

Rodiče byli informováni o průběhu tohoto období a o všech akcích, které jejich děti čekají. Účast rodičů na schůzce byla vysoká.

Ing. Alexandra Vopelková – výchovná poradkyně školy