Prvňáčci v září

Prvňáčci mají za sebou 3 týdny školní docházky Děti z 1.B bravurně zvládly souboj se zámečkem u šatní skříňky, bezpečně trefí do své třídy, začínají si pamatovat jména nových spolužáků i paní učitelky nebo asistentky. A k tomu všemu se učí 😉. Co patří na lavici, co do...

První školní den pro prvňáčky

Vážení rodiče našich prvňáčků a dětí z přípravné třídy, z důvodu mimořádných epidemiologických opatření a doporučení MŠMT jsme nuceni přistoupit k různým organizačním úkonům, nejen v rámci maximální ochrany Vašich dětí. Z výše uvedených důvodů bychom vás chtěli...