Prvňáčci mají za sebou 3 týdny školní docházky

Děti z 1.B bravurně zvládly souboj se zámečkem u šatní skříňky, bezpečně trefí do své třídy, začínají si pamatovat jména nových spolužáků i paní učitelky nebo asistentky. A k tomu všemu se učí 😉.

Co patří na lavici, co do ní? Kam s aktovkou? Kdy už bude svačina? Ale došlo i na „opravdickou“ výuku. Děti umí číselnou řadu 1-5, umí přiřadit tečky k číslicím i naopak, začínají porovnávat čísla, počítají, co všechno ve třídě máme. To pro ně není až tak těžké. Ale poznat hlásku na začátku slova nebo rozluštit „marťanštinu“, to už chce velké soustředění. Držení pastelky se naučily už ve školce, takže příprava na psaní jde jedna radost. Spolupracovat ve skupince nebo alespoň ve dvojici, si už také několikrát vyzkoušely. A protože jsou většinou šikulky a vše rychle zvládly, došlo i na pohádku a zasloužený odpočinek.

Tak ať se daří i dál!

Třídní paní učitelka Mgr. G. Konopková