Přijímací řízení – Opatření obecné povahy

MŠMT vydalo Opatření obecné povahy týkající se přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia. Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky nebude v případě...