MŠMT připravilo materiál „Informace pro přijímání na střední školy a kontervatoře ve školním roce 2020/2021“, který obsahuje aktuální informace a postupy v rámci přijímání uchazečů ke vzdělávání.

S ohledem na jarní uzavření škol obsahuje materiál specifika související s tímto uzavřením. Jedná se především o to, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Toto je dáno § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

Dále materiál obsahuje upozornění, že od 1. 10. 2020 může MŠMT opatřením obecné povahy určit mj. odlišné termíny nebo lhůty než stanovuje školský zákon a také odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání (§ 184a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

INFORMACE Č.J.:MSMT-34536/2020-2