Popelka

V průběhu letošního roku děti z divadelního kroužku nacvičily pohádku o Popelce. Hodiny tvrdé dřiny, kdy se zpaměti učily scénář, trénovaly pohyb na jevišti, učily se správně mluvit i dýchat, pomáhaly s přípravou rekvizit a kostýmů, zúročily na konci roku, kdy pohádku...