V průběhu letošního roku děti z divadelního kroužku nacvičily pohádku o Popelce.

Hodiny tvrdé dřiny, kdy se zpaměti učily scénář, trénovaly pohyb na jevišti, učily se správně mluvit i dýchat, pomáhaly s přípravou rekvizit a kostýmů, zúročily na konci roku, kdy pohádku zahrály svým spolužákům i dětem z mateřských školek.

Vystoupení poprvé proběhlo na novém školním jevišti. Odměnou pro malé herce byl bouřlivý potlesk a pochvaly všech kamarádů i paní učitelek.

V posledním týdnu před prázdninami je čeká derniéra, kdy pohádku zahrají rodičům a hostům během slavnostního předávání ocenění Skokan roku.

Děkuji rodičům za spolupráci při přípravě kostýmů a panu učiteli Jakubovi Langhammerovi za práci zvukaře.

Mgr. Gabriela Chmelíčková