Pasování prvňáků na školáky

V listopadu byli naši nejmenší žáci pasováni na školáky. Na slavnostní odpoledne si všechny první třídy připravily hudebně – taneční program, který předvedly svým nejbližším. Odměnou jim byly dárky financované Spolkem rodičů školy. Poděkování patří nejenom žákům –...