V listopadu byli naši nejmenší žáci pasováni na školáky.

Na slavnostní odpoledne si všechny první třídy připravily hudebně – taneční program, který předvedly svým nejbližším. Odměnou jim byly dárky financované Spolkem rodičů školy.

Poděkování patří nejenom žákům – školákům a jejich paní učitelkám s asistentkami pedagoga, ale i paní zástupkyni pro 1. stupeň ZŠ a děvčatům z 9. ročníků.

Vedení školy

Odkaz na fotogalerii