Vzdělávání dětí nadaných

Nadané dítě Nadané dítě – v naší škole označujeme tímto pojmem žáka/dítě mimořádně intelektově nadaného s diagnostikovaným nadáním od ŠPZ, ale i žáka/dítě talentované, bystré, chytré, které vykazuje výborných nebo vynikajících výsledků v daném oboru (vyučovacím...