Žáci 9. ročníků společně s třídními učiteli vyrazili v pátek 3. listopadu vlakem na výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích na Techdays a veletrh vzdělávání.

Žáci mohli získat přehled o středních školách, získat informace od studentů škol, kteří zde školy prezentovali a měli zde praktické ukázky. Velké firmy z regionu zde představovaly své firmy a nejžádanější pracovní pozice, které poptávají.

V rámci podpory technického vzdělávání si zde žáci mohli vyzkoušet praktické dovednosti z technických oborů – Cech klempířů, pokrývačů a tesařů předváděl – výroba šindelů, stavbu krovu, před pavilonem H  byla k vidění ukázka kovářských technik, své dovednosti zde prezentoval také obor kuchař-číšník – příprava a prodej drobného občerstvení.

Nejvíce žáky zaujal stánek SŠV Trivis – daktyloskopie, střelba laserovou pistolí na přesnost, kovářské ukázky a stánek PČR. Někteří objevili nové možnosti, někdo se ještě rozhodl provést změnu SŠ s talentovými zkouškami.

Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová