V říjnu se děti věnovaly hlavně zpívánkám. Dne 19.10. proběhl koncert lidových písní za doprovodu flétny a kytary.
Také proběhla pěvecká soutěž- Zpívání v dešti, kdy děti vystoupily před porotou, která rozhodla o vítězi. Porota se skládala z nejstarších žáků v družině.
Během ostatních dní děti vyráběly, hrály si a trávily čas venku. 
Bc. Kamila Nováková