Prázdninová letní školička – Hravě ve škole 2023

 Letos, jak je již tradicí se konala začátkem letních prázdnin Letní školička Hravě ve škole, která byla určená především žákům, kteří si během prázdnin potřebují procvičit školní dovednosti, aby je přes prázdniny nezapomněli. 

Největší zájem o letní školičku měli naši nejmladší žáci převážně z prvních a druhých ročníků, dále naši partu doplnili třeťáci a čtvrťáci. Celkem letní školičku navštívilo 20 žáků. Letní školičky se také účastnilo několik žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým procvičování českého jazyka a interakce s českými dětmi a pedagogy po dobu letních prázdnin zajistéřišlo vhod.

Program se skládal z výukových činností – procvičování vyjmenovaných slov, slovních druhů, práce s textem, čtení s porozuměním, hry se slovy, počítání a s těmi staršími jsme zvládli i několik slovíček z angličtiny. Děti velmi bavil kvíz milionář, kterým se prověřila jejich pozornost během čtení. Využili jsme také výukové programy na tabletu, kde si žáci měli možnost individuálního procvičování, popřípadě využít pomoci učitele. Výuka probíhala především hravou formou.

Abychom se pořád jen „neučili“, každý den jsme si nějak ozvláštnili různými zábavnými aktivitami. Program nám zpestřilo vaření, tvoření podmořského světa, návštěva městské knihovny s herničkou, návštěva muzea Veteráni a Zookoutku, sportovní utkání v bowlingu a samozřejmě nás celou dobu provázely hravé aktivity např. Židličkovaná, Škatulata batulata, Kimova hra, Živé pexeso, míčové hry, poznávání přírody v Lesánku apod.

Z oddychových aktivit měl jednoznačně největší úspěch Zookoutek sřevážně domácími zvířaty, děti si mohly na památku odnést nádherné paví pero. Děti si také velmi užily bowling, některé ho hrály poprvé.

Na závěr děti obdržely pochvalu za absolvování letní školičky spolu se zaslouženou sladkou odměnou.

Děti pracovaly se zájmem a nadšením. Těšily se na každý den školičky a našly si tu také nové kamarády. A my doufáme, že jsme jim naším programem zpříjemnily prázdniny a obohatily je o nové zážitky.

Letní školička se tento školní rok konala díky implementaci reformy 3.2.2.Národního plánu obnovy. Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

Bc. Michaela Fůsová, DiS.

školní sociální pedagog