Letošní rok se již tradičně konala začátkem letních prázdnin Letní školička Hravě ve škole, která je určená především žákům, kteří si během prázdnin potřebují procvičit školní dovednosti, aby je přes prázdniny nepozapomněli. 

Největší zájem o letní školičku měli naši nejmladší žáci převážně z prvních a druhých ročníků, dále naši partu doplnily třeťáci a čtvrťáci. Celkem letní školičku navštívilo 20 žáků. Program se skládal z výukových činností – procvičování vyjmenovaných slov, slovních druhů, práce s textem, čtení s porozuměním, hry se slovy, počítání a s těmi staršími jsme zvládli i několik slovíček z angličtiny. Děti velmi bavil kvíz milionář, kterým se prověřila jejich pozornost během čtení. Využili jsme také výukové programy na tabletu, kde si žáci měli možnost individuálně procvičovat své slabé stránky, popřípadě využít pomoci učitele. Výuka probíhala především hravou formou.

Každý den jsme si nějak ozvláštnili, abychom se pořád jen „neučili“, ale měli také nějakou zábavu. Program nám zpestřilo vaření, tvoření podmořského světa, návštěva městské knihovny s herničkou, návštěva muzea Veteráni a Zookoutku, sportovní utkání v bowlingu a samozřejmě nás celou dobu provázely hravé aktivity např. Židličkovaná, Škatulata batulata, Kimova hra, Živé pexeso, míčové hry, poznávání přírody v Lesánku apod.

Z oddychových aktivit měl jednoznačně největší úspěch Zookoutek s převážně domácími zvířaty, děti si mohly na památku odnést nádherné paví pero.

Na závěr děti obdržely pochvalu za absolvování letní školičky spolu se zaslouženou sladkou odměnou.

Děti pracovaly se zájmem a nadšením. Těšily se na každý den školičky a našly si tu také nové kamarády. A my doufáme, že jsme jim naším programem zpříjemnily prázdniny a obohatily je o nové zážitky.

Za paní učitelky Bc. Michaela Boušová