Krajská hygienická stanice nařídila v době ode dne 14. 12. 2021 do dne 20. 12. 2021 včetně uzavření části školy – konkrétně tříd PT.A , 2.A, 3.C, 5.C, 6.C, 7.B, 7.C a 8.A.

Všechny doplňující informace obdrží žáci a rodiče od svých třídních učitelek.

Rozhodnutí KHS zveřejníme po jeho písemném obdržení.