Krajská hygienická stanice nařídila v době ode dne 4. 12. 2021 do dne 9. 12. 2021 včetně uzavření části školy – konkrétně třídy 7.A.

Všechny doplňující informace obdrží žáci a rodiče od svých třídních učitelek.

Rozhodnutí KHS.