Dne 25.6. se žáci 7.A a 7.B vydali na třídní výlet do Mostu, kde navštívili zdejší minigolfové hřiště.
Prošli si 19 stanovišť, na kterých si vyzkoušeli svoji trpělivost a přesné míření na cíl, taktéž se občerstvili ve zdejším stánku.
Počasí nám přálo a dobrá nálada vydržela po celou dobu výletu.
Mgr. A. Vašinová, Ing. A. Vopelková a p. asistentka A. Černá