Vážení rodiče, zákonní zástupci,
ve snaze zjednodušit a zkvalitnit testování Vašich dětí na přítomnost viru SARS – CoV- 2 od pondělí 10. 5. 2021 využijeme k testování neinvazivních testů poskytovatele zdravotních služeb Podkrušnohorská Medicín Litvínov, s.r.o. (dále PML).
Výhody tohoto testování jsou:

– Zdravotnický personál PML Vašim dětem zaručí profesionální přístup proškolených zdravotníků
– Kvalitní a spolehlivé testy schválené MZ ČR. Škole tak odlehčí s organizací a administrativou a v neposlední řadě s likvidací nebezpečného odpadu
– Rychlost a spolehlivost vyhodnocení
– Vydání potvrzení o výsledku testu (lze využít k volnočasovým aktivitám, návštěvám služeb …)
– V případě pozitivního výsledku lze ihned provést PCR test
– Poskytovatel zdravotních služeb rovněž provede nezbytné úkony spojené s nahlášením pozitivních výsledků (hlášení hygienické stanici apod.)
– Svěření testování žáků poskytovateli zdravotních služeb může do budoucna vyřešit poměrně složitý logistický proces s dodávkou samotestů, přičemž budoucnost dalších dodávek a typů testů je v tuto chvíli stále nejasná
– Testování žáků v této podobě nebude zasahovat do vyučování

Poskytovatel zdravotních služeb PML používá antigenní testy:
– REALX TECH CO (slinné testy), kterými budou testování žáci I. stupně ZŠ (nadále se jedná o samotestování)
– Antigenní testy NADAL COVID – 19 Ag (odborný výtěr z kraje nosu)
Testování žáků bude probíhat dle stanoveného harmonogramu ve třídách. Pro žáky I. stupně ZŠ 1x týdně (v pondělí), pro žáky II. stupně 2x týdně (v pondělí a čtvrtek) viz nařízení MZ ČR a MŠMT.
Bližší informace Vám předají třídní vyučující.

Věříme, že o tuto bezplatnou službu projevíte zájem.
Velmi Vám děkujeme za dosavadní i budoucí spolupráci.
Vedení školy

Souhlas rodičů ke stažení ZDE

Průvodní dopis pro rodiče ke stažení ZDE