28. dubna 2021 nás v Klubíku navštívily reportérky ze společnosti EDUin. Zajímali se o práci s dětmi ve školním Klubíku, o jejich zapojení se do plnění domácích úkolů, her, samostatných činností a sportovních aktivit. Vyprávěli jsme si také o celoročním fungování Klubíku, ročním plánu, plánování různých zájmových aktivit souvisejících s ročním obdobím a zajímavými tématy.

Náplní dnešního dne byla příprava na oslavu „čarodějnic“, vyráběli jsme papírové čarodějnice, povídali jsme si o zvycích pojících se s 30. dubnem. Jak se nám práce povedla, můžete vidět na přiložených fotografiích.

 Jana Novotná, školní asistentka