Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, ze dne 6. 4. 2021, o testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021, které stanovuje v č. IV. škole následující povinnost:

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

V překladu to znamená, že žák (zákonný zástupce žáka) před konáním přijímací zkoušky školu prostřednictvím třídního učitele nebo zástupce ředitele požádá o provedení testu na Covid-19. Je důležité domluvit si předem den a čas testování. Škola vydá o výsledku testu doklad. Ten musíte předložit škole, kde budete vykonávat přijímací zkoušky.